ВӘХИНЕҢ КИСЕЛЕП ТОРУЫ

khira-tavyМоннан соң (беренче тапкыр иңүдән соң) вәхи беркадәр киселеп торды. Моның хикмәте Аллаһның илчесенең вәхигә шәукынын арттыру иде. Рәсүлуллаһ вәхинең киселеп торуына бик тәэсирләнде. Мондый бөек нигъмәттән мәхрүм булуына көн-төн кайгырды һәм хәсрәттә булды. Бу бөек нигъмәтнең ләззәтеннән мәхрүм булуына кайгы-хәсрәттән үзенә кул салу нияте белән биек тау башларыннан ташлану да уена килгәләде. Шушы вакытларда әлеге рух күренеп: «Син Аллаһның илчесе», — дип әйтеп аның күңелен тынычландырып, әүвәлге хәленә кире кайтуына өметләндерде, тау башларыннан атылудан ваз кичтерде.
Вәхи килер алдыннан күз аллары караңгыланып, фикер һәм хыял дәрьяларында чумып йөргән бер вакытта әлеге Җәбраил кабат килеп, «вәд-Духә» сүрәсен иңдерде. Моннан соң Рәсүлуллаһка кавемен тәүхидкә дәгъвәт итеп, ширек һәм сыннарны бетерергә әмер ителде. Аллаһ илчесенең пәйгамбәрлеге: «Бөтен нәрсәне яратучы Раббың исеме белән укы!» — дигән аятьләрнең иңүе белән булса да, рисаләт шушы аятьләрнең соңында булмыштыр.

Сөнгатулла Бикбулатның «Хәзрәти Мөхәммәд (аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын)» китабыннан