МИГЪРАҖ ТЕЛӘГЕ

lyailya-al-isra-wa-al-miraj

Быел Мигъраҗ кичәсе 3 майга туры килә. Бу кичәдә Аллаһы Тәгаләгә шөкрана кылып, 12 рәкәгать намаз укырга нәсыйхәт ителә. Намазларны укыганнан соң, Аллаһы Тәгаләнең 99 исемен укып, түбәндәге теләкләрне теләргә киңәш ителә:

Йә шәфкатьле, Мәрхәмәтле, Һәр нәрсәгә көче җитүче, бөтен барлыкларны Үзенә Буйсындыручы, Кодрәтле Аллаһым! Шушы мөбарәк Мигъраҗ кичәсендә башкарган 12 рәкәгать шөкрана намазымны һәм укыган “Исмеәгъзам”ны кабул ит. Бу кичәдә Пәйгамбәрең саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә Үзеңне күрү дәрәҗәсен насыйп иткәнең кебек безгә ахирәттә Үзеңнең дидарыңны күрергә насыйп ит. Үземне, гаиләмне, туганнарымны, дусларымны, авылларыбызны, шәһәрләребезне, күзгә күренгән һәм күренмәгән бөтен начарлыклардан сакла, каршыбызда бәрәкәт һәм ризык ишекләрен һәрдаим ачык тот. Дөньяда, кабердә, ахирәттә олы дәрәҗәләргә һәм сөенечләргә ирештер. Әмиин бихурмәти сәййидәл мурсалииин.