КАЛДЫРЫЛГАН НАМАЗАРНЫ НИЧЕК КАЗА КЫЛЫРГА?

Вакытында кылынган намазны «әдә намазы» дип атыйлар, ә вакыты чыкканнан соң укылган намаз «каза намазы» дип атала. Намазны белә торып, мөһим сәбәпсез калдыру зур гөнаһ була. Әгәр шундый хәл булган икән, тәүбә китерергә кирәк.

Төшереп калдырылган бөтен фарыз намазларны һәм витр намазын каза итеп уку зарури. Сөннәт намазлар каза итеп укылмый, бары тик иртәнге намазның сөннәтен генә шул көнге өйлә намазының вакыты кергәнче каза итеп укырга мөмкин. Каза намазлары өчен билгеле бер вакыт юк, аларны мәкруһ вакытлардан тыш, көннең һәм төннең теләсә кайсы сәгатендә укырга була.

Әгәр намаз бурычлары күп булып, кеше үзенең кайсы көн өчен каза намазы кылганын белмәсә, шул рәвешле ният итәргә мөмкин: «Аллаһ ризалыгы өчен, төшереп калдырылган соңгы (яки беренче) иртәнге намаз өчен каза намазы укырга ният иттем». Шулай ук бүтән намазларны да, мәсәлән, өйлә намазын яки икенче намазын, каза итеп укыр өчен дә шул рәвешле ният итәләр.

«Ислам дине нигезләре» («Хозур») китабыннан