ИЗГЕ РАМАЗАНГА 9 КӨН КАЛДЫ

Әбү Һүрайра (Аллаһ аннан разый булсын) тапшырган: «Пәйгамбәр (аңа Аллаһның сәламе булсын): «Рамазан җиткәч, җәннәт ишекләре ачыла», — дигән.

Икенче хәдистә Пәйгамбәр: «Рамазан ае җиткәч, күкнең капкалары ачыла, ә җәһәннәм капкалары бикләнә һәм шайтаннар чылбыр белән бәйләп куела», — дигән («Иманның татлылыгы», Сахих Бохари).