АЗАННАН СОҢ УКЫЛА ТОРГАН ДОГА

azanЗаманыбызның хәл-әхвәлләре бик нык үзгәрде, акны кара, караны ак, сөннәтне бидгать, бидгатьне сөннәт диючеләр, хәтта сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) сүзләрен «зәгыйфь»кә чыгаручылар да бар. Шәригатебезгә шундый хыянәт мисалларының берсе азаннан соң укый торган доганы үзгәртү. Күп китапларда ясалма «галимнәр», мең дә биш йөз ел буена диярлек иҗат иткән галимнәребездән үзләрен өстен куеп, шушы доганы да үзгәртергә тырышып карыйлар. Аллаһы Тәгаләнең хәбибе, пәйгамбәребез Мөхәммәдне яраткан кешенең башына азан догасыннан «Вәр-зукънә шәфагъатәһү йәүмәл-Кыйәмәти» (яки «Кыямәт көнендә безгә аның шәфәгатен насыйп ит!») дигән сүзләрне алып ташларга фикер килмәс иде.
Азан догасы түбәндәгечә укыла:
Әллаһуммә раббә һәзиһид-дәгъвәтит-тәммәти вәссаләтил-каимәти әти Мүхәммәдәнил-үәсиләтә вәл-фәдыйләтә вәд-дәраҗәтәл-гъалийәтәр-рафигъатә вәб-гъасһү мәкамән мәхмүдәнил-ләзи вәгъадтәһү вәр-зукънә шәфагъатәһү йәумәл-кыйәмәти иннәкә лә түхълифүл-мигъадә би-рәхмәтикә йә әрхәмәр-рахимин.
Доганың мәгънәсе:
Ий, Аллаһым — шушы чакыру белән башкарылган һәм килеп ирешкән намазның Раббысы — хуҗасы Мөхәммәдкә яхшы чаралар һәм өстенлек, бөек һәм югары дәрәҗә бүләк ит; һәм аны, яңадан терелтеп, үзең вәгъдә иткән мактаулы, лаеклы урынга куй; һәм Кыямәт көнендә аның шәфәгате, яклавы белән безне сөендер, Үзеңнең мәрхәмәтлелегең аркасында вәгъдәләреңне бозмыйсың, и иң Рәхимле, иң Мәрхәмәтле зат!
Фәрид Сәлмән календареннан (2017)