ТӘРАВИХ ТӘСБИХЫ ТУРЫНДА

Сорау. Бу рамазанда Казанның күп мәчетләренә йөрергә насыйп булды. Тәравих намазында бик матур  тәсбих әйтелә. Аның мәгънәсен аңлатсагыз иде. Гөлфия З.

Җавап. Тәравихә вакытында, ягъни дүрт рәкәгать укыган саен ял итеп утырганда безнең якта менә мондый тәсбих әйтелә: “Субхәәнә зил-мүлки үәл-мәләкүүт. Субхәәнә зил-гиззәти үәл-гәзамәти үәл-кудрәти үәл-кибрийә’и үәл-җәбәруут. Субхәнәл-мәлики-хәййил-ләзи лә йөмүт. Суббухүн куддүүсүр-раббил-мәләә’икәти үәр-руух. Ләә иләәһә ил-ләллааһү нәстәгфирул-лааһ. Нәс’әлүкәл-җәннәтә үә нәгүүзү бикә минән-наар». Мәгънәсе болай: «Җирдәге һәм күктәге мәхлукатның (җан ияләренең) хуҗасы булган Аллаһы Тәгаләне данлыймын. Көч, кодрәт һәм бик олуглык иясе булган Аллаһы Тәгаләне данлыймын. Бөтен галәмнең патшасы һәм беркайчан үлмәячәк, һәрвакыт терек булучы Аллаһы Тәгаләне данлыймын. Ул Аллаһы Тәгалә бөтен кимчелекләрдән бик пакь һәм мөкаддәс Зат, бөтен фәрештәләрнең һәм Җәбраил фәрештәнең Раббысы. Бер Аллаһы Тәгаләдән башка илаһи зат юк. Без гөнаһларыбызның ярлыкавын сорыйбыз. Йә, Рабби, без Синнән җәннәтне сорыйбыз һәм тәмугтан Сиңа сыгынабыз”.