ТӘРАВИХ НАМАЗЫ УКУНЫҢ ХАСИЯТЛӘРЕ

IMG_4903IMG_4976

Хәзрәти Гали (радыйаллаһу ганһу) риваять иткән: «Рамазан аенда укыган тәравих нама­зы­ның фазыйләтләре:

Беренче кичтә бер мөэмин тәравих намазын укыса, аның барлык гөнаһлары ярлыканыр, Аллаһы Тәгалә гамәлләрен кабул итеп, өмет иткән дәүләтенә иреш­те­рер.

Икенче кичтә укыса, Хак Тәгалә анасының һәм атасының гөнаһларын ярлыкар.

Өченче кичтә укыса, фәрештәләр әйтерләр: «Йә, мөэмин! Аллаһы Тәгалә синең гыйбадәтләреңне кабул итеп, гөнаһларыңны гафу-мәгъфирәт итте».

Дүртенче кичтә укыса, Тәүратны, Ин­җил­не, Забурны, Коръәнне хәтем кылган савап булыр.

Бишенче кичтә укыса, Мәккә-Мәди­нә­дә мәсҗид Хәрам һәм мәсҗид Әкъсада намаз укыган савабы бирелер.

Алтынчы кичтә укыса, Бәй­тел­мәг­ъмур­ны тәваф кылган савабы бирер һәм аның һәр ташы ул мөэмин өчен ярлыкауны теләрләр.

Җиденче кичтә укыса, Муса галәй­һис­сәлам Фиргавен белән сугыш кылгандагы савабы бирелер.

Сигезенче кичтә укыса, Пәй­гам­бә­­ре­­без галәйһиссәлам белән Бәдер сугышында бергә булган кебек булыр.

Тугызынчы кичтә укыса, Дауд галәй­һис­сәлам белән бергә гыйбадәт кылган са­вабы булыр.

Унынчы кичтә укыса, дөнья һәм ахирәттә барча куркулардан сәламәт булыр.

Унберенче кичтә укыса: кабул булмыш сөннәт хаҗәтенең савабы бирелер.

Уникенче кичтә укыса, Сиратны елтыр кебек үтәр.

Унөченче кичтә укыса, Бәй­тел­мө­кад­дәсне бина кылган савабы бирелер.

Ундүртенче кичәдә укыса, даим изгеләрнең назар-шәрифендә (карамагында) булыр.

Унбишенче кичтә укыса, хаҗәте үтә­лер, догасы кабул булыр, ахирәттә дә­рә­җәләр бирелер.

Уналтынчы кичтә укыса, дөньядан үт­кән­­дә һәм Кыямәттә: «Ләә иләәһә ил­ләл­лааһу Мөхәм­мәдәр-расүлуллаһ», — дип кәлимә-и-таййибәне әйтер.

Унҗиденче кичтә укыса, Җәннәти Әгъладә урынын күрмичә дөньядан чыкмас.

Унсигезенче кичтә укыса, шәһидләр саваплары кебек әҗер бирелер.

Унтугызынчы кичтә укыса, дөнья һәм ахирәттә ярдәмчесе булыр.

Егерменче кичтә укыса, Пәй­гам­бә­ре­­безне төшендә күрмичә дөньядан китмәс.

Егерме беренче кичтә укыса, җир һәм күктәге фәрештәләр аны ярлыкауны эстәрләр, Аллаһының ризалыгын табыр.

Егерме икенче кичтә укыса, Мөхәм­мәд галәйһиссәлам өммәтендәге ятим­нәр­не вә колларны ризык биреп туйдырган кебек савабы бирелер.

Егерме өченче кичтә укыса, Мөхәм­мәд Мостафа саллаллаһу галәйһи вә сәлләм өммәтендәге тоткыннарны азат кылган кебек булыр.

Егерме дүртенче кичтә укыса, Китабы (гамәл дәфтәре) уң яктан бирелер.

Егерме бишенче кичтә укыса, Үлем фәреш­тәсе күркәм сурәттә килер, җән­нәт белән сөенеч биреп җанын алыр.

Егерме алтынчы кичтә укыса, үлгәндә Аллаһы Тәгаләнең

ярдәме белән фәрештәләр шайтан хәйләсеннән сакларлар.

Егерме җиденче кичтә укыса, Ал­ла­һы Тәгаләнең әмере белән җәһән­нәм капусы багланыр.

Егерме сигезенче кичтә укыса, Аллаһы Тәгалә оҗмах сакчыларына әйтер: «Оҗмах капусларын ач! Теләсә кайсысына керсен».

Егерме тугызынчы кичтә укыса, Әюб га­ләй­һиссәлам авыруына сабыр иткән са­вап­ны бирер һәм гөнаһлары ярлыканыр.

Утызынчы кичтә укыса, Аллаһы Тәгаләнең әмере белән гареш астында бер мөнәди кычкырыр: «Тәравих укы­ганнар җәһәннәмнән котылдылар, өмет иткән җәннәтләренә һәм дидарын күрү дәрәҗәсенә ирештеләр». Ал­ла­һы Тәгалә олуглыгы белән ант итеп әйтә: «Ул колларны гафу иттем», — дип. Аннан соң Аллаһы Тәгалә боерыр: «Шулар­ның һәркайсы өчен – кирәк ир, кирәк хатын булсын, барчасының кулына ышаныч кәгазе язып бирергә!» Җә­һән­нәмнән котылганлыкка һәм Сиратны тиз кичкәнлеккә яраклы кәгазьне бирер.

Һәркем ихлас белән тәравих намазын укыса, шиксез бу савапларга ирешер».