ПӘЙГАМБӘРЕБЕЗГӘ САЛАВАТ ӘЙТӘ ТОРГАН ВАКЫТЛАР

mukhammad
Шәех яки ишан-хәзрәт Габдуллаһ Сираҗеддин «Пәйгамбәр Мөхәммәдкә ﷺ салават әйтү» дигән китабында салават әйтә торган вакытлардан иң хәерлеләренең егермесен санап күрсәтә. Ул 20 төрле вакытлар түбәндәгеләрдер:

1. Азан әйтеп бетергәч, азан догасыннан соң.

2. Дога кылганда салаватны доганың башында, уртасында һәм ахырында әйтү.

3. Мәчеткә кергәндә.

4. Бер мөселман икенче берәү белән очрашканда.

5. Берәр мәҗлескә җыелганда.

6. Берәр язуда Пәйгамбәребез ﷺ исемен язудан соң.

7. Һәр хәерле сүз, фикер әйткәндә.

8. Вәгазь сөйләгәндә, дәрес укыганда.

9. Көннең башында һәм ахырында.

10. Йокы килгән вакытта.

11. Төнлә йокыдан торып, төнге намазларга басканда.

12. Колаклар тонган вакытта.

13. Хәдис-шәриф онытылганда.

14. Салаватлар әйтүдән соң.

15. Коръәнне хәтем итүдән соң.

16. Гамь, хәсрәт вакытында.

17. Берәр теләк-хаҗәт булып дога кылганда.

18. Никах хөтбәсен укыганда.

19. Җомга көнендә һәм кичәсендә.

20. Хаҗ гамәлләрен үтәгәндә.

Әлбәттә, салават бу 20 вакытта гына әйтелер дә, башка чакта әйтелмәс дигән сүз түгел. Бу 20 урын салават әйтүгә бик хөрмәтле булган вакытлар гына.
(Фәрид хәзрәт Сәлмән вәгазеннән)