МӘЧЕТТӘ ҮЗ-ҮЗЕҢНЕ ТОТУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

 IMG_2932

Фәкыйһ Әбу Ләес Әс-Сәмәрканди (Аллаһы Тәгалә аннан разый булсын) үзенең “Тәнбиһел-Гафилин” китабында мәчеткә карата унбиш төрле хөрмәткә лаек гамәл бар дип искәртә:

1) мәчеткә кергәч, анда утырып торган, дәрес алмаган яки зикер әйтү белән шөгыльләнмәгән кешеләргә сәлам бирергә кирәк. Әгәр мәчеттә беркем дә булмаса яки анда булган кешеләр намаз укыса, “Әс-сәламү галәйнә мир-Раббинә үә галә гыйбадиЛләхис-Салихин” (Тәрҗемәсе: “Раббыбыз исеменнән һәммәбезгә һәм Аллаһның бар тәкъва колларына иминлек булсын”) дип әйтелә;

2) кереп утырганчы ике рәкәгать “Тәхиятел-Мәсҗид” намазы (мәчетне сәламләү намазы) укырга кирәк;

3) мәчеттә сату-алу белән шөгыльләнмәскә, тиҗарәт (сәүдә) эшләре алып бармаска;

4) әгәр үзең белән корал булса, аны чыгармаска;

5) югалткан әйберне эзләмәскә;

6) Аллаһка зикер әйтүдән тыш, тавышыңны күтәреп сөйләшмәскә;

7) мәчеттә дөнья хәлләрен сөйләмәскә;

8) утырган кешеләр өстеннән атлап чыкмаска;

9) урын өчен бәхәсләшмәскә;

10) намаз укыганда үзең белән бер рәттә торганнарны кысрыкламаска;

11) намаз укучылар алдыннан үтеп йөрмәскә;

12) төкерегеңне чәчмәскә;

13) бармак шартлатып яисә шакылдап утырмаска;

14) кечкенә балалар һәм акылга зәгыйфь кешеләр намаз уку урыннарына йомышларын үтәп куйса, аны чистартырга;

15) Аллаһы Тәгаләгә күбрәк зикер әйтергә.

“Әл-Гарәиб” китабында да шундый ук мәгълүматлар китерелә.