ӘБҮ ХӘНИФӘНЕҢ ХИКМӘТЛЕ СҮЗЛӘРЕ

Тән әгъзалары күз белән идарә ителгән кебек, гамәлләр гыйлем белән билгеләнә. Надан булып, күп эшләүгә караганда, белү һәм аз эшләү күп тапкыр файдалы. Бу – белмичә, чүлдә зур йөк белән өстерәлеп баруга караганда, кирәкле запасың булып, юлны белү яхшырак булган кебек.

Мин гөнаһларның түбәнлек икәнен күреп алдым. Аларны кыю рәвештә калдырдым – һәм алар тәкъвалыкка әйләнде.

Аллаһ хәрам кылган нәрсәне эшләүне гыйлеме тыймаучы югалту кичерә.

Әгәр галимнәр ахирәттә һәм фани дөньяда Аллаһ разый булган бәндәләр түгел икән, димәк, Аллаһның разый булган бәндәләре юк.

Әгәр дөнья мәсьәләсен хәл итәргә телисең икән, аны хәл итмичә торып, күп ашама, чөнки күп ашау акылны караңгылый.

Әгәр казый, белә торып, гаделсез хөкем итә икән, аның карарының көче булмый. Аны вазыйфасыннан төшерүләренә яки төшермәүләренә карамастан, ул үзенең бозыклыгы сәбәпле аннан читләштерелә.

Фикъһ турында сөйләшергә теләмәгән кеше белән бу турыда сөйләшмә, чөнки үзеңнең әңгәмәдәшеңә авырлык тудырачаксың. Син сөйләгәндә сине бүлдерүчегә әйткән сүзеңне кабатлама, чөнки ул гыйлемне аз ярата!

Дөнья өчен гыйлем алуга омтылучы, [белемне] йөрәгенә беркетмичә, үзенең бәрәкәтен югалта. Гыйлемне дин өчен өйрәнүче, аны йөрәгенә беркетеп, гыйлемдә күркәм була, гыйлеме белән башкаларга файда китерә.

“Әбү-Хәнифәнең тормышы һәм мирасы” китабыннан