Главная  →  Статьи  →  ҖОМГА КӨННЕ ДОГАЛАР КАБУЛ БУЛА ТОРГАН ВАКЫТ
ҖОМГА КӨННЕ ДОГАЛАР КАБУЛ БУЛА ТОРГАН ВАКЫТ

maxresdefault

Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: “Җомга көнендә бер сәгать бардыр, икендедән соң көн тулганчы ул сәгатьтә хаҗәтләр кабул булыр”.